anasayfaya dön
komutlar 002

REVISION CLOUD:

Bulut şekli oluşturur.

-Minimum arc length: 100 Maximum arc length: 200 Style: Normal revcloud'un o anki özelliklerini gösterir.
-Specify start point or [Arc length/Object/Style] <Object>: başlangıç noktasını girmenizi ister.
-Guide crosshairs along cloud path... ekranda imleç ile bulutu çizmenizi ister.
-Revision cloud finished. Bulutu kapattığınızda işlemin bittiğini gösterir.


*arc length seçeneği: bulutu oluşturan yayların min ve max uzunluklarını girmek için kullanılır.
-Specify minimum length of arc <100>: yayın min uzunluğunu girmenizi ister.
-Specify maximum length of arc <200>: yayın max uzunluğunu girmenizi ister.

*object seçeneği: seçilen bir nesneyi revcloud'a çevirmek için kullanılır.
-Select object: revcloud yapılaak nesneyi seçmenizi ister.
-Reverse direction [Yes/No] <No>: bulut yönünü tersine çevirmek isterseniz y tazıp enter tuşuna basmanız istenir, yön aynı kalacaksa n yazıp enter tuşuna basılır.

*style seçeneği: bulutu oluşturan yayların genişliğini değiştirir.
-Select arc style [Normal/Calligraphy] <Normal>: normal= çizgi genişliği yok, calligraphy=çizgi genişliği var.
-Arc style = Normal seçilen stili gösterir.


COPY:

Kopyalama amacıyla kullanılır.

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: copy kopyala komutu girilir.
-Select objects: nesneleri seçmeniz istenir.
-Select objects: 1 found kaç adet nesne seçtiğinizi gösterir.
-Select objects: 1 found,3 total her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam seçilen nesne sayısını gösterir.
-specify base point or displacement: nesneyi hangi noktadan tutmak istediğinizi sorar.
Specify second point of displacement: nesneyi hangi noktaya bırakacağımızı sorar.


MOVE:

Nesneleri hareket ettirmek veya taşımak için kullanılır.

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: move taşıma komutu girilir.
-Select objects: nesneleri seçmeniz istenir.
-Select objects: 1 found kaç adet nesne seçtiğinizi gösterir.
-Select objects: 1 found,3 total her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam seçilen nesne sayısını gösterir.
-Specify base point or displacement: nesneyi hangi noktadan tutmak istediğinizi sorar.
-Specify second point of displacement: nesneyi hangi noktaya bırakacağımızı sorar.

MİRROR:

Aynalama komutudur. Nesneleri istenilen eksene göre simetrik olarak kopyalar.

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: mirror aynalama komutu girilir.
-Select objects: nesneleri seçmeniz istenir.
-Select objects: 1 found kaç adet nesne seçtiğinizi gösterir.
-Select objects: 1 found,3 total her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam seçilen nesne sayısını gösterir.
-specify first point of mirror line: aynalama yapacağınız eksenin başlangıç noktasını girmenizi ister.
-specify second point of mirror line: aynalama yapacağınız eksenin bitiş noktasını girmenizi ister.
-delete source objects[Yes/No] <No>: aynalama için seçilen orijinal nesnelerin silinip silinmeyeceğini sorar. Silinecekse Y yazıp entere basılır. Silinmeyecekse sadece entere basmak yeterlidir.

ROTATE:

Nesneleri istenilen açıya göre döndürmek için kullanılır.

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: rotate döndürme komutu girilir.
-current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0 komutu etkileyen çizim özelliklerinin o anki değerlerini verir.
-Select objects: nesneleri seçmeniz istenir.
-Select objects: 1 found kaç adet nesne seçtiğinizi gösterir.
-Select objects: 1 found,3 total her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam seçilen nesne sayısını gösterir.
-Specify base point: nesneyi döndüreceğiniz merkez noktayı sorar.
-Specify rotation angle or[Reference]: nesneyi döndüreceğiniz açıyı sorar. Bir değer girebilirsiniz veya ekranda istediğiniz döndürme açısını görerek işaretleyebilirsiniz.

OFFSET:

Ofset komutudur. Nesneleri sabit bir mesafeye göre paralel olarak istenilen sayıda kopyalamak için kullanılır.

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: offset offset komutu girilir.
-Specify ofset distance or [Through] <Through>: offset yapılacak mesafeyi girmenizi ister. İstenilen mesafeyi girin. Mesafeyi ekranda belirtmek isterseniz T yazıp enter tuşuna basın.
-Select object to ofset or <exit>: offset yapılacak nesneyi seçmenizi ister.
-Specify point on side to ofset: nesneyi offsetleyeceğiniz yönü seçmenizi ister.
-Specify through point: nesneyi offsetleyeceğiniz mesafeyi ekrandan girmeyi seçtiyseniz bir üstteki komut yerine bu komut çıkar. Nesneyi offsetleyeceğiniz noktayı seçin.


  anasayfaya dön                                                                                                                                                                            komutlar 003>>>