* E Posta Adresiniz:
* Kodu Girin:

10.Ders (konu anlatımı)

Polyline, Polygon, Rectangle, Pedit, Explode, Mline, Mledit
admin - 29.03.2006 20:45
Yazar: Aydın ŞİMŞEK
İçerik:

(Kontrol panelinizde görünür)
POLYLINE KOMUTU

İki boyutlu polyline çizmek için kullanılır.

-specify start point: polyline’ın başlangıç noktasını seçmenizi ister.
-Current line-width is 0.0000: çizimde o anda geçerli olan çizgi genişliğini gösterir.
-Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: bir sonraki noktayı seçmenizi ister.
-Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: nokta seçimini bitirene kadar aynı komut her girdiğiniz noktadan sonra tekrar eder.
*arc seçeneği:yaylardan oluşan bir polyline çizmek için kullanılır.
-Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/Direction/Halfwidth/
Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: yayın son noktasını girmenizi ister. İstediğiniz sayıda yay çiziene kadar komut tekrar eder.
**angle seçeneği: yayın kapsadığı açıyı belirterek yay çizmek için kullanılır.
-Specify included angle: yayın kapsadığı açıyı girmenizi ister.
-Specify endpoint of arc or [CEnter/Radius]: yayın son noktasını girmenizi ister. Bu aşamada yayın merkezini veya yarıçapını girerek de yayı çizebilirsiniz. [köşeli parantez içindeki seçeneklere bakın]
**center seçeneği: merkez noktasını girerek yay çizmek için kullanılır.
**direction seçeneği: yayın teğet geçeceği bir eksen çizerek yay çizmek için kullanılır.
-Specify the tangent direction for the start point of arc: yayın teğet geçeceği ekseni çizmenizi ister.
**radius seçeneği: yayın yarıçapını girerek çizmek için kullanılır.
-Specify radius of arc: yayın yarıçapını girmenizi ister.
**second pt seçeneği:üç nokta (başlangıç-orta-son noktalar) seçerek yay çizmeye yarar.
-Specify second point on arc: yayın ikinci noktasını girmenizi ister.
-Specify end point of arc: yayın son noktasını girmenizi ister.
*halfwidth seçeneği: polyline’ın başlangıç ve son noktalarının yarı-genişliğini ayarlamak için kullanılır.
-Specify starting half-width <0.0000>: başlangıç noktasının yarı-genişliğini girmenizi ister.
-Specify ending half-width <10.0000>: son noktanın yarı-genişliğini girmenizi ister.
**length seçeneği:polyline uzunluğunu istediğiniz bir değer kadar yapmaya yarar.
-Specify length of line: polyline uzunluğunu girmenizi ister.
**undo seçeneği: hatalı çizimi silmek için kullanılır. Son çizdiğiniz polyline silinir ve polyline çizmeye bir önceki noktadan devam edebilirsiniz.
**width seçeneği:polyline başlangıç ve son noktasının genişliğini ayarlamak için kullanılır.

Specify starting width <0.0000>: başlangıç noktası genişliğini girmenizi ister.
Specify ending width <0.0000>: son noktanın genişliğini girmenizi ister.

POLYGON KOMUTU

Polygon kenarlı birleşik çizgilerle kapalı nesneler, çokgenler oluşturur.
Draw toolbar
Draw menu: Polygon sembolü
Komut Satırı: Polygon
Polygon komutu ile oluşturulan nesneler Polyline ile oluşturulan nesnelerin göstermiş olduğu özelliği gösterir. Nesne düzenleme Edit Polyline komutu ile düzenlenebilir.
Polygon komutu girildikten sonra eşkenar nesnenin kenar sayısı tanımlanır, nesnenin merkez noktası ve edge seçeneği ile eşkenar nesnenin kenar uzunluğu tanımlanabilir.
Merkez nokta seçildikten sonra Inscribed in circle seçeneği ile tanımlanacak uzunluk ile oluşacak daireye dıştan teğet bir nesne oluşur. Circumscribed about circle seçeneği ile tanımlanacak uzunluk ile oluşacak daireye içten teğet bir nesne oluşur. Specify radius of circle seçeneği ile dairenin yarıçap değeri tanımlanır.

Resim:Polygon komutu uygulamasıRECTANGLE KOMUTU
Dikdörtgen şekiller oluşturmak için üç ayrı yoldan işlem yapılabilir.
Draw toolbar
Draw menu: Rectangle
Komut Satırı: Rectang or rectangle
Rectangle komutu ile tek hareketle dikdörtgen şekiller oluşturulabilir Komut girildikten sonra verilen seçenekler ile nesneye değişik özellikler kazandırılabilirsiniz

Resim:Regtangle komutu uyluması
PEDIT KOMUTU

Polyline halinde olan bir nesne üzerinde çeşitli degişiklik ler yapmak için kullanılır.Ayrıca birbiri ile temas eden fakat polyline olmayan çizgileri de polyline haline getirmek için kullanılır.
Komut çalıştırıldıgında ilk olarak nesne seçimi yapılır.Eger seçilen nesne Polyline degilse,

Object selected is not a polyline
Do you want to turn it into one?

şeklinde bir mesaj çıkar.Bu mesaja ile cevap verilirse, bu nesne polyline haline gelir.Daha sonra aşagıdaki mesaj çıkar:

Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]:

CLOSE:Pline ile çizilmiş birden fazla nesneden oluşan bir şeklin başlangıç noktası ile son noktası arasını birleştirerek Pline'ı kapalı hale getirir.

WİDTH:Bu seçenek Polyline çizginin tamamına yeni bir genişlik vermeyi saglar.

JOIN:Mevcut bir Pline'a herhangi bir noktada temas eden bir nesneyi Pline'a ilave eder.


EXPLODE KOMUTU

Patlatma komutudur. Polyline veya block halindeki neneleri patlatıp parçalara ayırmak için kullanılır.

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: explode patlatma komutu girilir.
-Select objects: patlatılacak nesneleri seçmeniz istenir.
-Select objects: 1 found kaç adet nesne seçtiğinizi gösterir.
-Select objects: 1 found,3 total her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam seçilen nesne sayısını gösterir.
Seçimi bitirip enter tuşuna basınca seçilen nesneler patlatılır

MLINE KOMUTU
Multiline komutu çoklu çizgi çizmek için kullanılırResim 2.30: Çoklu çizgi (Multiline komutu


Draw toolbar:
Draw menu: Multiline
Komut Satırı: mline
MLINE komutu birbirine çeşitli mesafelerde paralel çizgiler çizmek için kullanılır. MLINE komutu ile oluşturulan çizgilerin her biri ayrı bir elemanı teşkil eder; her birine renk, çizgi tipi, çizgi kalınlığı vermek mümkündür. MLINE komutu ile çizime başlamadan önce çizim değişkenlerinin ayarlanması gerekir. MLINE komutu ile oluşturulan nesneler arasında kalan alana renk vb. özellikler verilebilir. MLINE komutu ile oluşturulan çizimlerin düzenlenmesinde MLEDIT komutundan yararlanılabilir.
Mline komutu ile karşılaşılacak seçenekler:
Options (seçenekler):
Start Point (başlangıç noktası)
Justification (doğrulama)
Scale (ölçek)
Style (stil)
Mline komutu ile çizilmiş bir örnek (Resim 2.31).
Command: Mline
Current settings: Justification = Bottom, Scale = 20.00, Style = Standard
Specify start point or [Justification/Scale/Style]: J
Enter justification type [Top/Zero/Bottom] : Z
Current settings: Justification = Zero, Scale = 20.00, Style = STANDARD
Specify start point or [Justification/Scale/Style]başlangıç noktasını tanımla)
Specify next point or [Undo]: (sonraki noktayı tanımla)
Specify next point or [Close/Undo]: (çizimi kapat, veya sonraki noktayı tanımla)
Specify next point or [Close/Undo]: (çizimi kapat, veya sonraki noktayı tanımla)
Specify next point or [Close/Undo]: (çizimi kapat, veya sonraki noktayı tanımla)
Specify next point or [Close/Undo]: (çizimi kapat, veya sonraki noktayı tanımla)
Specify next point or [Close/Undo]: (çizimi kapat, veya sonraki noktayı tanımla)
Specify next point or [Close/Undo]: (çizimi kapat, veya sonraki noktayı tanımla)
Specify next point or [Close/Undo]: C (çizimi kapat, komuttan çıkmak için ENTER tuşuna bas)Resim 2.31: Mline Komutu Uygulaması


Multiline Birleştirilmesi ve Düzenlenmesi

Mlstyle
Çoklu çizgi parametrelerini düzenler (Resim 2.32).
Format menu: Multiline Style
Komut Satırı: Mlstyle
Mlstyle komutu girildiğinde bir menü ekrana gelir. Buradaki çoklu çizim stillerinden yararlanılır veya yeni bir stil oluşturulabilir. Yeni isim oluşturma, dosyadan çoklu çizim stilleri çağırma işlemleri yapılabilir. Ayrıca güncel stil değiştirilebilir.Resim 2.32:Multiline Styles Diyalog kutusuMLSTYLE: komutuyla açılan menüyle çoklu çizim parametrelerinin ismi değiştirilip, güncel olan parametreler değiştirilebilir.

Element Properties seçeneği ile nesne elemanlarının özelliklerine ait parametreler ayarlanabilir
Çizgi tipi, rengi, kaydırma mesafesi gibi değişkenler ayarlanır. Yapılan değişkenler aynı ekranda görüntülenir.Resim 2.33:Element Properties Diyalog Kutusu


Element Properties seçeneğinde renk değişkenlerini ayarlarken mevcut renkleri gösteren bir menü ekrana gelir. Buradan elementlerin renkleri istenen tonda seçilebilirResim 2.34:Select Color Diyalog Kutusu


Multiline Properties seçeneği ile birleşme noktalarının gösterilip gösterilmemesi, çizgiler arasında kalan aralığın dolu olup olmaması gibi seçenekler ayarlanır
MLEDIT KOMUTU

Çoklu çizgiler üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır.Bu komut çalıştırıldlğında Multiline Edit Tools diyalog kutusu gelir.Bu diyalog kutusu Multiline üzerinde yapılabilecek düzenleme işlemleri açıklayıcı resimlerle ikon haline getirilmiş durumdadır.Hangi düzenleme işlemi yapılacaksa,o ikonun üzerine tıklanacak ve daha sonra ilgili multilineler seçme yöntemleri ile seçilip işlem tamamlanacaktır.

Resim:Mledit diyalog kutusu
Yorumlar :
Henüz yorum yapılmamış
Copyright © 2004-2019 | Tüm Hakları Saklıdır | 346 | Site haritası | İstatistikler | Hakkımızda | Kadromuz | Gizlilik | Reklam | İletişim