* E Posta Adresiniz:
* Kodu Girin:

11.Ders (konu anlatımı)

Array, Divide, Measure, Solid, Point, Donut
admin - 29.03.2006 20:50
Yazar: Aydın ŞİMŞEK
İçerik:

(Kontrol panelinizde görünür)
ARRAY KOMUTU

Nesneleri satır-sütun veya kutupsal olarak istenilen sayıda çoğaltmaya yarar.

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: array array komutu girilir.
-Açılan pencerede satır-sütun halinde çoğaltmak için rectangular array düğmesi işaretlenir.
-row (satır) ve column (sütun) sayıları girilir.
-row offset kutusuna satırlar arasında olması istenilen mesafe yazılır.
-column offset kutusuna sütunlar arasında olması istenilen mesafe yazılır.
-herhangi bir açıya göre çoğaltma yapılacaksa açı değeri angle of array kutusuna yazılır.
-sağ üst köşedeki select object düğmesine tıklanarak çizim ekranına dönülür.
-komut satırında select objects: yazısı çıkar.
-Nesneler seçilir ve enter tuşuna basılır.
-sağ alt köşede prewiev düğmesinden önizleme yapabilir veya ok düğmesine basarak komutu bitirebilirsiniz.





ARRAY: (kutupsal)

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: array array komutu girilir.
-Açılan pencerede kutupsal halinde çoğaltmak için polar array düğmesi işaretlenir.
-center point kutularına çoğaltma yapılacak dairesel alanın merkez noktasının koordinatları girilir veya hemen sağdaki düğme tıklanarak merkez nokta ekrandan seçilir.
-çoğaltma yapma yöntemi method çekme menüsünden seçilir.
Total number of items&angle to fill: toplam çoğaltılmış nesne sayısı & doldurulacak açı yöntemidir.
Total number of items&angle between items: toplam çoğaltılmış nesne sayısı & nesneler arasındaki açı yöntemidir.
Angle to fill& angle between items: doldurulacak açı & nesneler arsındaki açı yöntemidir.
-sağ üst köşedeki select object düğmesine tıklanarak çizim ekranına dönülür.
-komut satırında select objects: yazısı çıkar.
-Nesneler seçilir ve enter tuşuna basılır.
-sağ alt köşede prewiev düğmesinden önizleme yapabilir veya ok düğmesine basarak komutu bitirebilirsiniz






DIVIDE KOMUTU

Bir nesneyi istenilen sayıda eşit parçaya bölmek için kullanılır.

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: divide divide komutu girilir.
-Select object to divide: bölünmek istenen nesne seçilir.
-Enter the number of segments or [Block]: 5 bölünmek istenen parça sayısı yazılır. Burada dikkat edilmesi gereken; komut sona erdiğinde nesne hala tek parçadır ve oluşması istenen parçalar nesne üstüne noktalar koyularak oluşturulmuştur.





MEASURE KOMUTU

**Angle Measure

Açıların girişi için o açının yönünün belirtilmesi gerekir. Burada yapılan açı tanımlamasında 0 başlangıç noktasının neresi olduğuna karar verilmelidir. Örneğin East’e (Doğu) göre açı seçilirse ki en yaygın kullanılanı budur. Burası 0 noktası seçilerek açılar buradan itibaren başlar.
Diğer açı tanımlamaları ise şunlardır



Resim 1.13:Angle measure



East (Doğu) : Açı başlangıç noktası olarak doğuyu seçer
North (Kuzey) : Açı başlangıç noktası olarak kuzeyi seçer
West (Batı) : Açı başlangıç noktası olarak batıyı seçer
South (Güney) : Açı başlangıç noktası olarak güneyi seçer
Other (Diğer) : Yukarıdakilerin haricinde sıfır noktası seçmeye yarar.
Yukarıdaki “Advanced Setup” penceresinde açı tanımlamaları (Açı başlangıç noktası tanımlaması) yapıldıktan sonra ileri sekmesine basılarak “Angle Direction” seçeneğine geçebilirsiniz. “Angle” seçeneğine geri dönmek için geri sekmesi kullanılır.




SOLID KOMUTU

İçi dolu çokgenler oluşturmayı saglayan komuttur.Çokgeni oluşturmak için 1.noktayı,2.noktayı,2.noktaya çarprazyönde 3. noktayı ve 1. noktaya çarpraz yönde 4. nokta işaretlenir.Eger 3. nokta 2. noktanın üstüne koyulursa ,dörtgen yerine başka bir şekil oluşur.

Resim:solid komutuyla dörtgen çizimi


Çizimin yapılışı:

(E):enter
Command:SOLID (E)
Specify first point (E) 1.Nokta
Specify second point (E) 2.Nokta
Specify third point (E) 3.Nokta
Specify fourth point or : (E) 4.Nokta
Specfy thirt point (E)








POINT KOMUTU

Point nokta çizmek için kullanılan bir komuttur.

PDSIZE:Nokta büyüklügünü ayarlamak için bu degişken kullanılır.

Command:PDSIZE (E)
Enter new value for PDSIZE <0.0000>:4 (E)

PDMODE:AutoCAD içinde degişik nokta sembolleri vardır.
Bunların her biri için bir numara verilmiştir.Nokta tipini degiştirmek için PDMODE sistem degişkeni kullanılır.

Command:PDMODE (E)
Enter new value for PDMODE <0>:34 (E)

Resim:Nokta ayarı diyalog kutusu





DONUT KOMUTU

İçi dolu veya pul şeklinde çember çizmek için kullanılır.

Resim:Donut uygulaması

Command: DONUT (E)
Specify inside diameter of donut <10.000>:0 (E)
Specify outside diameter of donut <20.000>:60 (E)
Specify center of donut or :75,85 (E)
Specify center of donut or (E)
Yorumlar :
Henüz yorum yapılmamış
Copyright © 2004-2019 | Tüm Hakları Saklıdır | 5577 | Site haritası | İstatistikler | Hakkımızda | Kadromuz | Gizlilik | Reklam | İletişim