* E Posta Adresiniz:
* Kodu Girin:

18.Ders (konu anlatımı)

Layer, Xref, Find, Filter
admin - 29.03.2006 21:06
LAYER KOMUTU

Bu komut ile çizim alanında yeni katmanlar oluşturursunuz
Bu komuta ulaşmak için aşağıdaki yollardan birini kullanabilirsiniz.
Object Properties toolbar:
Format menu: Layer
Command line: Layer (veya transparent komutu için 'Layer kullanın)

Layer properties manager iletişim kutusunu görmek için properties araç çubuğundan layers aracına tıklandığı görülmektedir.Resim 2.1:Properties araç çubugunda layers seçenegi


AutoCAD2000’de katman özellikleri Object Properties toolbar menüsünden değiştirilebilir. AutoCAD kullanıcısı istediği kadar katman oluşturabilir. Herbir katman bağımsız olarak hareket eder. Tüm katmanlarda güncel olan AutoCAD özellikleri geçerlidir. AutoCAD2000 de katman ismi 255 karaktere kadar yazılabilir. Oluşturulan her katman çizimin bir parçasıdır. Çizim esnasında katmanların görüntülenip görüntülenmemesi sağlanabilir.

Yeni bir çizime başlandığında 0 (sıfır) isimli bir katman otomatik olarak oluşur. Bu katman çizim esnasında silinemez. Yeni bir katman oluşturulup güncel hale getirilmedikçe çizilen tüm objeler bu katmanda çizilmiş olur. Oluşturulacak katmanlara renk, çizgi tipi, çizgi kalınlığı, yazdırma modülü, plot gibi değişkenler verilebilir.

Katmanların Oluşturulması

Layer
Bu komut katman oluşturur.
LAYER komutu ile çizim alanı üzerinde birbirinden bağımsız saydam sayfalar diyebileceğimiz resim düzlemleri oluşturulur.
LAYER komutu ile Layer Properties Manager diyalog kutusu ekrana gelir. Bu diyalog kutusu ile yeni bir katman oluşturma (new), güncel katmanı değiştirme (current), katman silme (delete), detayların gösterilip/ gösterilmemesi (show/ hide details), filtreleme (filter), oluşturulan katmanın özelliklerini değiştirme gibi işlemler yapılabilir .2).Resim 2.2:Katman Özellikleri Yöneticisi Diyalog Kutusu


New (Yeni):Yeni bir katman oluşturur. New sekmesi tıklandığında katman ismini girmek için bir kutucuk açılır, katmanın ismi 255 karaktere kadar seçilebilir. AutoCAD kullanıcısı istediği kadar katman oluşturabilir
Oluşturduğu bu katmanlara farklı çizim özellikleri vererek resmi daha kolay çizebilirsiniz.Resim 2.3:Engin Adında Yeni Bir Katman Oluşturulmuş


Current (Güncel):Bu seçenek ile mevcut bir katmanı çizim alanında güncel hale getirebilirsiniz.
Bunun için güncel yapılmak istenen katmanı seçiniz, Current sekmesine tıklayınız. Seçilen katman güncel hale gelecektir. Katmanın güncel olup olmadığını Current Layer bölmesinden kontrol edebilirsiniz.
Delete (Silme):
Mevcut olan bir katmanın tüm özellikleri ile silinmesini sağlar. Silmek istediğiniz katmanı seçiniz, delete sekmesine tıklayarak katmanın silinmesini sağlayınızResim 2.4:Layer MesajHide/Show Details (Detayları Gizle/Göster)
Bir katmana ait olan detayların gizlenmesini ya da gösterilmesini sağlar. Detayların gizlenip ya da gösterilmesini istediğiniz katmanı seçiniz. Ekrandaki seçenek Hide Details ise seçilen katmanın detayları gösteriliyor demektir. Gizlemek için Hide Details sekmesini tıklayınızResim 2.5:Detay Diyalog KutusuNesne seçme işlemi devam ettikçe detay ekranı katman özelliklerine göre değişecektir.
Show All Layers seçeneği mevcut tüm katmanları gösterir. Show All Used Layers seçeneği çizim alanında kullanılan katmanların görüntülenmesini sağlar. Show All Xref Dependent Layers seçeneği Xref tabanlı dosyalara ait katmanların gösterilmesini sağlar. Invert Filter seçeneği katmanları ters düz ederResim 2.7:Tüm Katmanları Göstermek İçin Show All Layers Seçilmiştir.


Named Layer Filters ile ekrana gelecek menüden yeni bir filtre oluşturulabilir, sonradan oluşturulmuş filtreler silinebilir veya özellikleri değiştirilebilirProperties Layer (Katman Özellikleri)
Bu kısımda oluşturulan katmanların tüm özellikleri mevcuttur. Ancak yeni değişkenler eklenebilirResim 2.9:Katman Özellikleri MenüsüOn (Açık) kısmında katmanın çizim alanında görünmesi veya görünmemesi sağlanır. Parlak lamba katmanın açık (on) olduğunu ve ekranda görünmesini sağlar.
Sönük lamba kapalı (off) olduğunu gösterir. Bu şekilde olan katmanda çizilmiş olan nesne ekranda görünmez.
Thaw (Isıtmak) çok yoğun resimlerde tüm resmin ekranda her seferinde tazelenmesini sağlar bu da makinanın performansını düşürür.
Freeze (dondurmak) katmanın dondurulmasını sağlar. İşareti katmanın çizim alanında dondurulmasını sağlar
Lock (kilit) seçeneği ile katmanın kilitlenmesi sağlanır. İşareti katmanın kilitli olduğunu gösterir. Kilidi kapalı olan katmanın objelerinde değişiklik yapılamaz.
İşareti katmanın kilitli olmadığını ifade eder. Kilidi açık olan katmanın objelerinde değişiklik yapılabilir.
Katman çizim rengini gösterir.
Bu özellik ile ilgili katmandaki çizim on-off özelliği ile printer den çıkar ya da çıkmaz.
Continius
Bu araç ise katmanda kullanılan çizgi tipi ve kalınlığını gösterir.
Bu Pencerede Katman Rengi Seçeceğimize Yardım Edecektir.Resim 2.10:Renk Ayarları Menüsü**Katmanlara Nesne Atanması
Programda bir nesne oluşturduğumuzda, o nesne aktif katmana atanır. Şu ana dek bir katmanınız vardı. Bu katman 0 (sıfır) katmanı idi. Bundan sonra yeni isimler ve özellikler vererek yeni katmanlar oluşturabilirsiniz
Object Properties araç çubuğundaki properties aracını kullanarak bunlara yeni nesneler atayabilirsiniz.Resim 2.11: Bu İletişim Kutusu Bir Nesnenin ya da Nesne Grubunun Özelliklerini Değiştirmenizi Sağlar.**Katmanların Genel Kontrolleri

Katmanlardaki çizimlerin ekranda görünüp görünmemesi, kilitli olup olmaması, printerden çıkıp çıkmaması gibi ilk müdahale işlemlerinin ve kontrollerinin yapılması için aşağıdaki pencereden kolayca müdahale edilebilirResim 2.12:Layer Kontrol Penceresi


Bazen bir çizimde hangi katman üzerinde çalıştığınız konusunda seçici davranmanız gerekebilir. Çünkü karışık ve detaylı çalışmalarda net görmek istediğiniz bölgede bazı katmanları kapatarak netlik sağlayabilir ve kolay çalışabilirsiniz.

**Katmanlara Çizgi Tiplerinin Atanması

Linetype (Çizgi Tipi)
Bu kısımda katmanların çizgi tipi belirlenir. Linetype seçeneğinde oluşturulacak objelerin özelliklerine göre çizgi tipi seçilir. Çizgi tipi oluşturulacak katman üzerine tıklanır. Select Linetype diyalog kutusundan katman özelliğine göre çizgi tipi seçimi yapılırResim 2.13:Çizgi Tipi Diyalog KutusuOluşturulacak çizgi tipi Select Linetype diyalog kutusunda yoksa Load sekmesine tıklanarak AutoCAD2000’de olan çizgi tiplerini ekrana getiren Load or Reload Linetypes diyalog kutusu ekrana gelir. Çizgi tipi seçildikten sonra OK tuşuna basılırResim 2.14:Çizgi Tipi Yükleme MenüsüLoad or Reload Linetypes diyalog kutusu ile seçilen çizgi tipi OKEY tuşundan sonra seçilen çizgi tipi Select Linetype diyalog kutusunda görünür. Seçilmek
istenen çizgi tipi seçilerek OK tuşuna basılarak çizgi tipi seçilir.

**Lineweight (Çizgi Kalınlığı):
AutoCAD2000 sürümüyle sunulan yeni bir özelliktir. AutoCAD bu seçenek ile çizgi kalınlığını katmandan kontrol etme olanağı verir. Objelerin özelliğine göre katmanlara çizgi kalınlığı atanır. Lineweight seçeneğinde çizgi kalınlıkları standartlaştırılmıştır. Yeni bir çizgi kalınlığı tipi Default ile belirlenebilirResim 2.15:Çizgi Kalınlığı Menüsü


Plot (Yazdırma)

Plot seçeneği ile oluşturulan nesnelerin çıktısı katmandan kontrol edilebilir. AutoCAD2000 sürümüyle sunulan yeni bir özelliktir. Farklı katmanlarla oluşturulan nesnelerin çıktıdan alınması istenmeyen katmanlar plot seçeneğinin aktif hale getirilmesi ile sağlanabilir.
Çıktıları alırken katmanların plot seçeneğinin aktif hale getirilmesi gerekir.

**Bir Çizime Bir Çizgi Tipinin Eklenmesi
Yaptığınız bir çalışmada kullanmış olduğunuz herhangi bir katmanda bir çizgi tipi mutlaka vardır. Bu çizgi tipinin yerine başka bir çizgi tipi eklemek isteyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki diyalog kutusunu aktif hale getirmek ve istediğiniz bir çizgiyi seçmek yeterli olacaktır

XREF KOMUTU
AutoCAD'de çizimleri bir araya getirmek için iki yöntem kullanılır.Birincisi daha önceden hazırlanmış blokları INSERT komutu ile çizimin içine dahil etmektir.İkinci yöntem ise bir çizimin farklı parçalarını farklı çizim dosyalarında hazırlayıp,bunları bir bütün haline getirmek için XREF komutu ile iliştirme işlemidir.
INSERT ile çizim içine yerleştirilen bloklar yerleştirildikleri çizimin parçası olurlar.Fakat XREF komutu ile yerleştirilen çizimler ,yerleştirildikleri çizimin parçası olmazlar.
XREF komutu ile yerleştirilen çizimde düzenleme yapılamaz.Fakat yerleştirilen çizimler üzerinde herhangi bir degişiklik oldugu zaman,iliştirildikleri çizimde de bu bu degişiklik yansıyacaktır.
Bu komut çalıştırıldıgında aşağıdaki diyalog kutusu ekrana gelecektir:

Resim:XREF diyalog kutusu

FIND KOMUTU

FILTER KOMUTU

Filters (Filtreleme):
Bu komut oluşturulan katmanların özelliklerine göre filtrelenmesini sağlar. Katman sayısı fazlaysa, bu komut oldukça kullanışlıdırResim 2.6:Filtreleme SeçenekleriShow All Layers seçeneği mevcut tüm katmanları gösterir. Show All Used Layers seçeneği çizim alanında kullanılan katmanların görüntülenmesini sağlar. Show All Xref Dependent Layers seçeneği Xref tabanlı dosyalara ait katmanların gösterilmesini sağlar. Invert Filter seçeneği katmanları ters düz eder.Resim 2.7:Tüm Katmanları Göstermek İçin Show All Layers Seçilmiştir.Named Layer Filters ile ekrana gelecek menüden yeni bir filtre oluşturulabilir, sonradan oluşturulmuş filtreler silinebilir veya özellikleri değiştirilebilir.Resim 2.8:Katman Filtreleme Menüsü

Yazar: Aydın ŞİMŞEK
İçerik:
Tag:

Yorumlar :
Henüz yorum yapılmamış
Copyright © 2004-2020 | Tüm Hakları Saklıdır | 1301 | Site haritası | İstatistikler | Hakkımızda | Kadromuz | Gizlilik | Reklam | İletişim