* E Posta Adresiniz:
* Kodu Girin:

22.Ders (konu anlatımı)

3D Tel çerçeve, Yüzey modelleme, Revsurf
admin - 29.03.2006 21:10
3D TEL ÇERÇEVE MODELİ

AutoCAD2000’de, üç boyutlu modelleme yapmak için iki yol kullanır. Bunlar; yüzey modelleme ve katı modellemedir. Yüzey modellemede oluşturulan modelin içi boştur. Tel kafes sistemi ile oluşturulan yüzeyleri kapatabilmek için yüzey kaplama komutları kullanılır. Katı modellemede ise çizilen obje içi dolu bir malzeme gibi davranır. Nesnenin bir hacmi vardır.YÜZEY MODELLEME İŞLEMLERİ

İki Boyutlu Bir Plani Üç Boyutlu Bir Modele Dönüştürmek

Herhangi bir araç çubuğunun üzerine mousunuzu getirip sağ tıkladığınızda açılan pencerede surfaces işaretlendiğinde aşağıdaki araç çubuğunu aktif hale getirmiş olursunuzResim .2.11:Yüzey Modelleme Araç ÇubuğuAutocad’de yüzey modelleme yapabilmek için aşağıdaki komutlar kullanılabilir.
Elev: Çizim elemanlarına Z doğrultusunda kalınlık ve uzaklık vermeye yarar (Resim 2.12).
Oluşturulacak yeni çizim elemanlarına Z boyutundaki uzaklık ve kalınlığını set etmek için kullanılır. Daha önce çizilmiş elemanlar üzerinde bir etkisi olmaz. Daha önce çizilmiş elemanların Z boyutundaki kalınlık ve uzaklığı CHANGE komutu ile değiştirilir.
Komut Satırından: Elev
Specify new default elevation : Bir değer tanımlamak veya güncel değeri kabul etmek için ENTER tuşuna basınız.
Specify new default thickness : Bir değer tanımlamak veya güncel değeri kabul etmek için ENTER tuşuna basınız.Resim .2.12: Elev Komutunun KullanımıElev komutunu girdikten sonra normal çizeceğiniz çizgi ve çemberler artık tel kafes olarak ortaya çıkacaktır.
3D Face: Üç boyutlu yüzey oluşturma.
3D Face komutu, üç boyutlu herhangi bir yerde dört kenarlı yüzey oluşturur. Komut kullanılırken 3D yüzün her bir köşe noktasını seçerken köşelerde boşluklar oluşturur. 3D yüze farklı koordinat noktaları belirtebilirsiniz 3D face ile içi doldurulamayan dört köşeli yüzeyler oluşturulur.

Surfaces toolbar:
Draw menu: Surfaces/3D Face
Komut Satırından: 3D face

Specify first point or [Invisible]: Birinci noktayı belirtiniz (1) veya Enter’e basınız.
Specify first point or [Invisible]: 3D Face komutunu başlatmak için başlama noktasını tanımla
İlk noktayı girdikten sonra 3D yüzü oluşturmak için normal saat yönünde kalan veya tersi yönde kalan noktayı belirtiniz. Aynı yönde bütün dört noktayı tanımladıysanız AutoCAD düzlemsel bir yüz oluşturur. Bütün yüzeyler aynı şekilde tamamlanırlar. Arka detay çizgileri görünmez (Invisible).
3D yüzünün kenarları delikler ile nesnelerin doğru modelciliği için görünebilir, Kenarın ilk noktasından önce giriş görünmez, veya görünmez kenar yapılır .
Karmaşık 3D yüzey modellemek için 3D yüzünü birleştirebilirsiniz .Resim .2.13: 3D Face Komutunun KullanımıSpecify second point or [Invisible]: İkinci noktayı belirtiniz (2) veya ENTER tuşuna basınız.
Specify third point or [Invisible] : Üçüncü noktayı belirtiniz (3) veya ENTER tuşuna basınız.
Specify fourth point or [Invisible] : Dördüncü noktayı belirtiniz (4) veya ENTER tuşuna basınızResim .2.14: Yüzey Modellemenin Gösterimi3D mesh: Nesnelerin yüzeylerini kaplamak için kullanılır
Surfaces toolbar:

Draw menu: Surfaces/3D mesh
Komut Satırından: 3D mesh
Enter size of mesh in M direction: (M yönünde ağın giriş boyutu) 2 ile 256 arasında bir değer giriniz.
Enter size of mesh in N direction: (N yönünde ağın giriş boyutu) 2 ile 256 arasında bir değer giriniz.
NOT: 3D MESH komutu, öncelikle programcılar için tasarlanır, diğer kullanıcıların 3D komutunu kullanmaları tavsiye edilir.Resim .2.15:Mesh komutunun uygulanmasıAutoCAD, M ve N boyut değerleri tarafından belirlenen matris, boyut yoluyla çokgen ağını tanımlar. Belirtmiş olduğunuz M, N değerleri yüzey köşelerinin sayısına eşit olurResim .2.16: 3D Mesh Komutunun Kullanımı
3Dpoly: Üç boyutlu ortamda düz çizgi ile polyline oluşturur. Bu kısımda continuous çizgi tipi kullanılır.

Draw menu: 3D Polyline
Komut Satırından: 3Dpoly
Specify start point of polyline: Bir nokta belirtiniz. (1)
Specify endpoint of line or [Undo]: Bir nokta belirtiniz veya bir hareket giriniz .
Specify endpoint of line or [Undo]: Bir nokta belirtiniz veya bir hareket giriniz.
Specify endpoint of line or [Close/Undo]: Son noktayı belirtiniz.

Edgesurf: Üç boyutlu yüzeylere ağ oluşturur.
Edgesurf komutu, uç noktaları birbirine bitişik dört eğrinin kenar çizgileriyle yüzeyi tanımlar Edgesurf komutu ile yüzeyin oluşturulabilmesi için eğrilerin veya doğruların daha önceden çizilmiş olması gerekir.
Surfaces toolbar:
Draw menu: Surfaces / Edge Surfaces
Komut Satırından: Edgesurf
Command: Edgesurf
Current wire frame density: SURFTAB1=6 SURFTAB2=6
Select object 1 for surface edge (yüzey kenarı için bir nesne seç (P1)
Select object 2 for surface edge: (yüzey kenarı için bir nesne seç (P2)
Select object 3 for surface edge: (yüzey kenarı için bir nesne seç (P3)
Select object 4 for surface edge: (yüzey kenarı için bir nesne seç (P4)Resim .2.17: Surface Komutunun Kullanımı
3D Surfaces: Bu komut ile ekrana, hazır oluşturulmuş aşağıdaki kütüphane gelir.
Bu komuta draw menüsünden surfaces, oradanda 3D surfaces seçilerek ulaşılır.Bu komuta draw menüsünden surfaces, oradanda 3D surfaces seçilerek ulaşılır.
Buradaki seçenekler ile yüzey modelleme hızlı bir şekilde oluşturulabilirResim .2.18: 3D Surface KütüphanesiREVSURF KOMUTU

İki boyutlu birleşik çizgiden oluşan bir nesnenim bir eksen etrafında istenilen açıda döndürülerek 3 boyutlu bir yüzey elde edilmesini saglayan komuttur.SURFTAB1 ve SURFTAB2 sistem değişkenleri yüzeyin yoğunluğunu etkileyecektir.Bunların değerleri nin artması yüzeyin yoğunluğunu arttıracaktır.

REVSURF komutu girildikten sonra çıkan seçenekler aşağıdaki gibidir:

Select object to revolve:
Select object that defines the axis of revolution:
Specify start angle <0>:
Specify included angle(+=ccw,-=cw)<360>:

Resim:Revsurf komutunun uygulsnması

Yazar: Aydın ŞİMŞEK
İçerik:
Tag:

Yorumlar :
Henüz yorum yapılmamış
Copyright © 2004-2020 | Tüm Hakları Saklıdır | 179 | Site haritası | İstatistikler | Hakkımızda | Kadromuz | Gizlilik | Reklam | İletişim