* E Posta Adresiniz:
* Kodu Girin:

> 1 <
İleti Yazar
05.04.2018 16:05
86212    
ciwelek

[2] Girişimci

Online Durumu

2 ileti

Merhabalar değerli çizim okulu ailesi sakinleri;

saygıdeğer miyatu abimizin yaptıgı bu lispte kcal değerlerini toplamada sıkıntı yaşıyorum değerlerin ya son hanesini veyahut son iki hanesini toplayabiliyorum nedeni ne olabilir cevaplarınız için teşekkür ederim.

Örnek; 826 kcal/h + 750 kcal/h = 6kcal/h oluyor


Kod:

;*********************************************************************************************
;**                                 [FC]-VER-3                                              **
;hazirlayan : miyatu                                                                         .
;21.01.2011 Katar                                                                            .
;miyatu@msn.com                                                                              .
;**                                                                                         **
;*********************************************************************************************

;*********************************************************************************************
;**                              PROGRAM BASLANGICI                                         **

(defun c:fc()
  (initget 1024 "Y A")
  (setq ts   (entsel "\nHat yukunu sec [Yeni yuk gir / Ayarlar]<Y>:")
zone 0
  )
  (if (= ts "A")
    (progn
      (fc5_yazi_yuks)
    )
  )
  (if (or (= ts "Y") (= ts nil))
    (progn
      (fc5_yuk_girs)
    )
  )
  (if (and (/= ts nil) (/= ts "A") (/= ts "Y"))
    (progn
      (fc5_devams)
    )
  )
  (princ "\nmiyatu tool kullanýldý [FC5]...")
  (princ)
);**                                                                                         **
;*********************************************************************************************

;*********************************************************************************************
;**                                  DEVAM FONKSIYON                                        **

(defun fc5_devams ()
  (setq td 0)
  (while (/= ts nil)
    (setq tsd (cdr (assoc 1 (entget (car ts)))))
    (setq td (+ td (atof (substr tsd 3 (- (strlen tsd) 1)))))
    (setq ts (entsel "\nDiger hat yukunu sec:"))
  )
  (setq cp 0)
  (fc5_tablos)
)

;**                                                                                         **
;*********************************************************************************************

;*********************************************************************************************
;*                                 TABLO BASLANGICI                                         **
; tablo dt 5 derece sogutmaya uygun hazirlanmistir diger degerler icin lutfen                .
; tabloyu degistiriniz.                                                                      .
;*********************************************************************************************

(defun fc5_tablos ()
  (cond
     ((<= td 1600)
     (setq cp (strcat "1" "/" "2"))
    )
    ((<= td 3600)
     (setq cp (strcat "3" "/" "4"))
    )
    ((<= td 6800)
     (setq cp (strcat "1"))
    )
    ((<= td 14400)
     (setq cp (strcat "1" " " "1" "/" "4"))
    )
    ((<= td 21600)
     (setq cp (strcat "1" " " "1" "/" "2"))
    )
    ((<= td 41400)
     (setq cp (strcat "2"))
    )
    ((<= td 81000)
     (setq cp (strcat "2" " " "1" "/" "2"))
    )
    ((<= td 126000)
     (setq cp (strcat "3"))
    )
    ((<= td 250000)
     (setq cp (strcat "4"))
    )
    ((<= td 450000)
     (setq cp (strcat "5"))
    )
    ((<= td 680000)
     (setq cp (strcat "6"))
    )
    ((<= td 1000000)
     (setq cp (strcat "8"))
    )
    ((<= td 24000000000)
     (setq cp (strcat "1" "0"))
    )
    ((<= td 5300000)
     (setq cp (strcat "1" "2"))
    )
  )
  (if (/= zone 1)
    (progn
      (initget 1024 "Y")
      (setq
p1 (entsel
     "\nSonucu yazdirmak icin text sec [Yeni text yaz]<Y>:"
   )
      )
    )
    (progn
      (setq p1 "Y"
    zone 0
      )
    )
  )
  (if (or (= p1 "Y") (= p1 nil))
    (progn
      (fc5_text_yazs)
    )
    (progn
      (fc5_text_degs)
    )
  )
)


;*********************************************************************************************
;*                                      TABLO SONU                                          **
;*********************************************************************************************

;*********************************************************************************************
;**                                    TEXT DEGISTIR                                        **

(defun fc5_text_degs ()
  (setq td1 (rtos td 2 0))
  (setq gen (strcat "Q=" td1 "kcal/h" "-" cp "''"))
  (setq dt (entget (car p1)))
  (setq dt (subst (cons 1 gen) (assoc 1 dt) dt))
  (entmod dt)
)

;**                                                                                         **
;*********************************************************************************************

;*********************************************************************************************
;**                                       TEXT YAZ                                          **

(defun fc5_text_yazs ()
  (setq p1 (getpoint "\n Yazdirmak icin bir nokta sec:"))
  (setq td1 (rtos td 2 0))
  (setq gen (strcat "Q=" td1 "kcal/h" "-" cp "''"))
  (entmake (list
     (cons 0 "TEXT")
     (cons 100 "AcDbEntity")
     (cons 8 "Coling") ;layer adini " " isaretleri arasina yazin
     (cons 100 "AcDbMText")
     (cons 10 P1)
     (cons 1 gen)
     (cons 40 (getvar "textsize"))
   )
  )
)

;**                                                                                         **
;*********************************************************************************************

;*********************************************************************************************
;**                                       YUK GIR                                           **

(defun fc5_yuk_girs ()
  (setq td   (atof (getstring "\nYeni yuku gir:"))
cp   0
zone 1
  )
  (fc5_tablos)
)


;**                                                                                         **
;*********************************************************************************************

;*********************************************************************************************
;**                                        AYARLAR                                          **

(defun fc5_yazi_yuks()
  (setq e_yy (getvar "textsize")
y_yy (getreal (strcat"\nYeni yazý yuksekliðini gir<"(rtos (getvar "textsize"))">:")))
  (if (= y_yy nil)
      (setq y_yy e_yy))
  (setvar "textsize" y_yy))

;**                                                                                         **
;*********************************************************************************************

(princ "\nISITMA SOGUTMA CAP VERME LISPI YUKLENDI CALISTIRMAK ICIN [FC] YAZ!")

05.04.2018 19:54
86213    
mttlp

[5] Uzman

Online Durumu

97 ileti
Teknik Ressam
ankara

Topladığın sayıların önüne
Q=
Ekle

en sevdiğim komut copy

06.04.2018 16:17
86218    
ciwelek

[2] Girişimci

Online Durumu

2 ileti

Alıntı
mttlp :
Topladığın sayıların önüne
Q=
EkleAbi kendisi ekliyo zaten Q= diye yazıyı seçtiğimde hatta ben kendim koydum denedim yine aynısı oluyo

15.04.2018 14:16
86251    
alvess

[2] Girişimci

Online Durumu

2 ileti

çok güzel hazırlanmış bir lisp

çok işe yarar ama ciwelek in dediği noktalarda hatalar var

giderilirse mükemmel olur

> 1 <
Copyright © 2004-2018 | Tüm Hakları Saklıdır | 522 | Site haritası | İstatistikler | Hakkımızda | Kadromuz | Gizlilik | Reklam